Mengapakah Kicap soya berwarna hitam?
  • Ini adalah hasil daripada “browning effect” yang terjadi disebabkan oleh tindak balas asid amino(protin) ,gula dan karamel. 
  • Selain itu penambahan karamel juga menyumbang kepada warna gelap kicap soya selain memberi kepekatan yang diperlukan.