Apakah kriteria diperlukan untuk mengetahui sesuatu kicap soya itu berkualiti tinggi ?
  • Kualiti kicap soya ditentukan oleh peratusan protin atau kandungan keseluruhan Nitrogen. Minimum kandungan peratusan Nitrogen adalah 0.6% atau protin (0.6 x 6.25 =3.75%). Pihak kami sentiasa memperoleh keputusan melebihi kadar minimum yang ditetapkan oleh Peraturan Makanan Malaysia 1985.