Apakah kelebihan produk kami berbanding produk lain?
  • Syarikat kami mementingkan aspek kualiti bagi setiap produk yang dihasilkan. Justeru itu kami mempunyai makmal analisa serta Profesional teknologi makanan yang berupaya menganalisis sampel bagi memastikan kualiti produk kami terjamin.
  • Pihak kami amat mementingkan kesihatan pengguna kami, disebabkan itu pengunaan bahan kimia dan bahan pengawet adalah rendah disamping menepati spesifikasi negara luar setiap kali produk kami dieksport ke luar negara
  • Produk kami juga dianugerahkan MS ISO 9001:2008 Sistem Kualiti Pengurusan, sijil Halal, sijil MESTI dan mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan Malaysia 1985.